Bảng Xếp Hạng Album

Bé được KISS nhiều nhất tháng 4

02/05/2015

09/07/2010 Đỗ Thành Nam
Bé được KISS nhiều nhất tháng 4
21511 lượt KISS
14902 lượt xem

Siêu Mẫu Nhí Tháng 3

05/04/2015

20/10/2014 Phạm Huỳnh Ý Nhi
Siêu mẫu Sơ sinh tháng 3
69 lượt KISS
2085 lượt xem
25/05/2011 Nguyễn Lê Thảo Viên
Siêu mẫu Mầm non tháng 3
59 lượt KISS
1604 lượt xem
09/12/2008 Benjamin Frank Le
Siêu mẫu Tiểu học tháng 3
33 lượt KISS
1857 lượt xem

Bé được KISS nhiều nhất tháng 3

02/04/2015

29/09/2009 Nguyễn Phương Anh
Bé được Kiss nhiều nhất tháng 3
5778 lượt KISS
9043 lượt xem

Siêu Mẫu Nhí Tháng 2

05/03/2015

28/06/2014 Nguyễn Gia Lạc
Siêu mẫu Sơ sinh tháng 2
65 lượt KISS
1686 lượt xem
24/02/2012 Nguyễn Ngọc Hà Anh
Siêu mẫu Mầm non tháng 2
72 lượt KISS
1530 lượt xem
11/11/2010 Quỳnh Anh Sofia
Siêu mẫu Tiểu học tháng 2
35 lượt KISS
1477 lượt xem

Bé được KISS nhiều nhất tháng 2

02/03/2015

14/07/2009 Nguyễn Trọng Nguyên
Bé được KISS nhiều nhất tháng 2
12924 lượt KISS
15586 lượt xem

Siêu Mẫu Nhí Tháng 1

06/02/2015

09/06/2014 Vũ Phan Lâm
Siêu mẫu Sơ sinh tháng 1
214 lượt KISS
2072 lượt xem
06/01/2011 Trần Hoàng Bảo Châu
Siêu mẫu Mầm non tháng 1
90 lượt KISS
1758 lượt xem
06/07/2007 Heather Hien
Siêu mẫu Tiểu học tháng 1
37 lượt KISS
1453 lượt xem

Bé được KISS nhiều nhất tháng 1

02/02/2015

29/03/2014 Đinh Thiện Vĩnh Huy
Bé được KISS nhiều nhất tháng 1
114107 lượt KISS
68576 lượt xem